Algemene- en leveringsvoorwaarden


Algemene Voorwaarden van DETECTORANDUS, gevestigd te LUTTEN per 01-03-2014


1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van DETECTORANDUS. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Detectorandus. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de algemene- en leveringsvoorwaarden akkoord gaat. Detectorandus behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Detectorandus erkend.
1.4 Detectorandus garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
1.5 Alle producten op de site zijn onder voorbehoud van correctheid, zoals druk- zet en typefouten. Voor de gevolgen van druk- zet en typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.


2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Detectorandus bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van Detectorandus zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Detectorandus geleverde zaken minimaal één


3. Annuleren van uw order of het retourneren ervan

3.1 Bij het annuleren of het retourneren ervan dient u van te voren contact met ons op te nemen middels E-mail (info@detectorandus.nl) of telefonisch (0625493382)